ADC Barcelona
Associació de Diabètics de Catalunya delegación Barcelona