ADC TERRASSA
Associació de Diabètics de Catalunya Delegació de Terrassa