AFAMMCA
Associació de Familiars de malalts mentals de Catalunya