AFAPAM
AFAPAM - Asociación de Familiares de enfermos de Alzheimer de Palma de Mallorca