AFIBROCAT
Associació d'Ajuda per la Fibromiàlgia de Catalunya