AFIBROCAT
AFIBROCAT, Associació d'Ajuda per la Fibromiàlgia de Catalunya