AFMMO
Associació de Familiars de malalts Mentals d´Osona