ALCER Coruña
Asociación para Loita Contra as Enfermidades de Ril