AMMBAR
Ammbar Associació de Malalts Mentals de Barcelona