AREP
Associació Per a la Rehabilitació de les persones con Malaltia Mental

Trastornos mentales

Puedes encontrarnos en:
PASSEIG MARAGALL, 124 - 08027 BARCELONA (Barcelona)
Web:
www.arep.cat