ARMPA
Associació Per a la Rehabilitació del Malalt Psíquic de l´Anoia

Trastornos mentales

Puedes encontrarnos en:
CARRER TRINITAT, 31 1ER 3º - 08700 IGUALADA (Barcelona)
Web:
http://armpa.wordpress.com