ARMPA
Associació Per a la Rehabilitació del Malalt Psíquic de l´Anoia