AEPA
Asociación de Enfermos de Parkinson Andaluces de Sevilla