Asociación Monfortina de apoio ós enfermos mentais ALBORES