FUNDACIÓ VÍA GUASP
Fundació Privada Vía-Guasp per a la tutela del Malalt Mental