VEUS
VEUS - Federació Catalana d'Entitats de Salut Mental en 1a Persona