ADC Comarques Gironines
Associació de Diabètics de Catalunya delegación Comarques Gironines