ADC Comarques Gironines
Associació de Diabetis de Catalunya - Comarques Gironines