ADC Hospitalet
Associació de Diabetis de Catalunya - L'Hospitalet de Llobregat