AFAFDA
Associació de famílies amb fills en dificultats d´aprenentatge

TDAH

Puedes encontrarnos en:
C/ Segle XX. 2 5º pìs - 25300 Tárrega (Lleida)