AGADEA
Asociación Galega de Axuda ós Enfermos con Demencias tipo Alzheimer de Santiago